Floralita dizainas

Paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. kovo 14 d.
Įsigaliojimo data 2024 m. kovo 14 d.

Šioje privatumo politikoje aprašoma „FLORALITA” DIZAINAS, UAB, Elektrinės g. 2, Vilnius, 03150, Lietuva, el. paštas: info@floralitadizainas.lt, tel: +37069916084 dėl jūsų informacijos, kurią renkame jums naudojantis mūsų svetaine ( http://floralitadizainas.lt ), rinkimo, naudojimo ir atskleidimo. (toliau – Paslauga). Prisijungdami prie Paslaugos arba ja naudodamiesi, jūs sutinkate, kad jūsų informacija būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama pagal šią privatumo politiką. Jei nesutinkate su tuo pačiu, prašome neprieiti prie Paslaugos ir ja nesinaudoti.
Šią Privatumo politiką galime keisti bet kuriuo metu be jokio išankstinio pranešimo ir pakeistą Privatumo politiką paskelbsime Paslaugoje. Pakeista Politika įsigalios po 180 dienų nuo tada, kai pakeista Politika bus paskelbta Paslaugoje, o tolesnė prieiga prie Paslaugos ar naudojimasis ja po šio laiko reikš, kad sutinkate su pakeista Privatumo politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją:
Informaciją, kurią apie jus surinksime, naudosime toliau nurodytais tikslais:

Rinkodara / reklaminė veikla
Atsiliepimai
Klientų atsiliepimų rinkimas
Mokėjimų apdorojimas
Parama
Administravimo informacija
Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tik tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) sutikimas duotas, nebent pagal įstatymus privalome elgtis kitaip.

Jūsų teisės:
Priklausomai nuo taikomų įstatymų, galite turėti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti ar ištrinti arba gauti savo asmens duomenų kopiją, apriboti arba prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti, kad mes pasidalytume (perkeltume) jūsų asmenine informacija su kitu subjektu, atšaukti bet kokį mums duotą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę pateikti skundą įstatymų nustatytai institucijai ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite rašyti mums adresu info@floralitadizainas.lt. Į jūsų prašymą atsakysime pagal galiojančius įstatymus.
Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikalaujamos asmeninės informacijos arba atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikalaujamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, dėl kurių buvo prašoma jūsų informacijos, arba negalėsite jomis naudotis.

Slapukai ir kt.
Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip juos naudojame, ir apie jūsų pasirinkimus, susijusius su šiomis sekimo technologijomis, skaitykite mūsų Slapukų politiką.

Saugumas:
Jūsų informacijos saugumas mums yra svarbus, todėl naudosime pagrįstas saugumo priemones, kad išvengtume jūsų informacijos, kurią kontroliuojame, praradimo, netinkamo naudojimo ar neleistino pakeitimo. Tačiau, atsižvelgdami į būdingą riziką, negalime garantuoti visiško saugumo, todėl negalime užtikrinti ar garantuoti bet kokios informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir tai darote savo rizika.

Skundų / duomenų apsaugos pareigūnas:
Jei turite klausimų ar nuogąstavimų dėl jūsų turimos informacijos tvarkymo, galite rašyti mūsų skundų nagrinėjimo pareigūnui adresu „FLORALITA” DIZAINAS, UAB, Elektrinės g. 2, Vilnius, el. paštas: info@floralitadizainas.lt. Jūsų problemas spręsime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais.